Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İNNOVA REKLAM WEB TASARIM AJANSI MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı Mesafeli Satış Sözleşmesi, Web Tasarım, Seo Çalışması, Grafik Tasarım, İnternet Reklamları ve E Ticaret Konuları İçin Konunun İş Akışına Uygun Olan Maddeler  Geçerlidir.

Madde1 – TARAFLAR

Bir tarafta Dervişpaşa Mh Dr Mahmut Hoca Cd No 27 Uda Apartmanı Merkez / AFYONKARAHİSAR (GÜLSÜM ELEN İNNOVA REKLAM WEB TASARIM AJANSI  – 13567468572 Vergi Nolu) ile diğer taraftan  …………………………………. adresinde mukim ……………………… firma yetkilisi ………………. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür, İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı sadece uygun içeriklere destek olacaktır.

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı tarafından üretilen web sayfalarında kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının İnnova Reklam Web Tasarım  Ajansı”na ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı ’ ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4-İNNOVA REKLAM WEB TASARIM AJANSININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı Müşteri’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web Tasarım, Eticaret Sitesi, Seo Çalışması, Grafik Tasarım, Yıllık Reklam, Harita Kaydı, Sosyal Medya Desteği,) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 İnnova Reklam Ajansı, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 İnnova Reklam Ajansı talep edilen hizmeti iş içeriklerini müşteriden teslim aldıktan sonra 3 iş günü içinde bitirmeyi taahhüt eder.

4.5 İnnova Reklam Ajansı, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

Madde 5-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi …1…(…bir…) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan İnnova Reklam Ajansı sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı sorumlu tutulamaz.

5.4 İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı,  geliştirilen ek yazılım, tasarım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.5 Hizmet bedeli İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı tarafından ……1…… (……bir……) yıllık ………… TL (Türk Lirası)+KDV olarak belirlenmiştir.

5.6 Hizmet bedeli’nin tamamı çalışma öncesi  MÜŞTERİ tarafından peşin olarak fatura karşılığı İnnova Reklam Web Tasarım Ajansına ödenecektir.

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.8 Reklam ve tasarım yapılması aşamasında firma sayfasında kullanılacak görsellerin lisans haklarından ve yasal sorumluluklarından İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı muaftır.

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde AFYONKARAHİSAR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 Maddelik içerikten oluşan  işbu sözleşme

… / … /20..  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.