Burdur Reklam

Burdur Reklam, Burdurda Reklam Ajansları, Burdurda Kaç Tane Reklam Ajansı Var ? Burdur Reklam Dernekleri, Burdur ReklamAjansı Var Mı? İnnova Reklam Ajansı Olarak Bizler Burdur reklam, Burdur da reklam ajans hizmetleri veriyoruz.

Burdurda reklam faaliyetlerine konu olan ticari faaliyetleri incelemeden önce dilerseniz Burdur ilimizin ekonomik, coğrafi ve kültürel yapısını kısaca inceleyelim birlikte ve size yazı içerisinde yapacağımız açıklamalarla Burdur da neden reklama ihtiyaç var açıklayalım.

burdur-reklam

Burdur

Burdur İlimiz Akdeniz Bölgesi ’sinin iç kısmında Göller Yöresinde yer almaktadır. Kültürel zenginlik ve doğal güzelliklere sahip olan Burdur’un on bir adet ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Ağlasun, Yeşilova, Tefenni, Merkez, Karamanlı, Gölhisar, Çeltikçi, Çavdır, Bucak ve Altınyayla’dır. Son verilere göre toplam nüfusu 256.898’dir. Nüfusu işletmecilerimize türlü ihtiyaçlarla iş alanları sağlayacak ve bu alanlarda rekabet ettirecek kadar geniştir.

Burdur İl topraklarının %60,6’sını dağlık alan, %2.7’si yayla, %19’u ova, %17’si ise engebeli arazilerden oluşturmaktadır. 6.887 km2 yüzölçümüne sahip olan il topraklarının genel anlamda dağılımı ise şu şekildedir; %35’i orman, %35’e yakın kısmı ekili ve dikili arazi, %10’u mera ve çayır, geriye kalan %20’lik kısmı ise ekime elverişli olmayan alan.

Kara ikliminin hâkim olduğu Burdur’da yazlar sıcak, kışlar ise oldukça soğuk geçmektedir. Kışın yağış miktarı ise diğer illere fazla olmaktadır. Akdeniz iklimi ve İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş noktası olan, su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilde çok sayıda akarsu ve göl bulunmaktadır. Göller Memleketi olarak da adı geçen ilde irili ufaklı on dört adet göl bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Gölhisar Gölü, Salda, Yarışlı, Karataş ve Burdur Gölü’dür. Bu göllerimizde turizm sektörüne konu olabilecek faaliyetler mevcuttur. Burdur halkı ve yakın şehirlerden gezme amaçlı gelen ziyaretçileri vardır.

Çevresi dağlarla çevrili olan ilde bulunan en yüksek dağ Kızılcadağ’dır. İlde bulunan başlıca dağlar ise; Eşeler Dağı, Söğüt Dağı, Akdağ, Kestel, Katrancık Dağları, Rahat ve Kocaş dağlarıdır. Burdur ormanlarında bulunan ağaç türleri ise karaçam, kızılçam, katran, meşe, ardıç, köknar, sedir ve akçamdır.

Ekonomi

Ekonomisi tarıma dayalı olan Burdur’da toplam nüfusun %75’i tarımla uğraşmaktadır. Kalan %25’lik kısım ise hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşmaktadır. Sanayi faaliyetlerde de hızla gelişme gösteren ilde bulunan başlıca fabrikalar; şeker fabrikası, et-balık kurumu kombinası, süt fabrikası,  traktör ve önyükleyici fabrikası, gülyağı fabrikası ve çiçek fabrikası, sabun ve mum fabrikalarıdır. Bu fabrikaların sayısı oldukça yoğundur. Reklam faaliyetleri oldukça etkili ve yoğunluktadır.

Tarımda diğer illere göre modern yöntemlere geçilen ilde sulama, suni gübreleme ve ilaçlama yöntemleri kullanılmaktadır. Tarımsal faaliyetler içinde en fazla ağırlığı olan üretim tahıllara aittir. Burdur’da üretilen tarımsal ürünler; üzüm, nohut, şekerpancarı, anason, patates, soğan, haşhaş, çavdar, arpa, mısır ve buğdaydır. Ayrıca Türkiye’nin %15’lik gülyağı ihtiyacı Burdur’dan karşılanmaktadır. Burdur ekonomisinin dayandığı bir diğer faaliyet olan hayvancılık ise koyun, sığır ve kıl keçisi üzerine yapılmaktadır. Balıkçılık, arıcılık ve tavukçuluk ise son yıllarda Burdur’da gelişen hayvancılık faaliyetleri arasındadır.

Tarım ve hayvancılık sektörüne konu olan işletmeler oldukça yoğundur.

Sanayi

Tarım ve hayvancılık dışında Burdur ekonomisini kalkındıran diğer faaliyetler ormancılık, madenler ve el sanatlarıdır. İl zengin maden yataklarına sahip olsa da maden işletmesi sayısı oldukça azdır. Ormanlardan ise önemli bir oranda gelir elde eden Burdur, mevcut olduğu orman potansiyeli ile Türkiye’nin imalat ve inşaat ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. El sanatları konusunda çok çeşitli olan ilde daha çok halıcılık, dokumacılık, tabakçılık, dericilik, keçecilik ve bakırcılık üzerine yoğunlaşmıştır. İl içi ve il dışı siparişler alan ticari işletmelerimiz bu alandada oldukça fazladır.

İnnova reklam ajansı olarak bizler Burdur reklam, Burdurda reklam, Burdur reklam ajansı, Burdurda reklam ajansı, Burdur reklam şirketleri, Burdur web tasarım, Burdur reklam hizmetleri, Burdur reklam tanıtım faaliyetleri, Burdur internet reklamları konusunda hizmet veriyoruz.

Facebook Sayfamız

İnstagram Sayfamız

Web Tasarım Sayfamız

İletişim Sayfamız

5/5 - (1 vote)