web tasarım blog

Gümüşhane Reklam

Gümüşhane Reklam

Gümüşhane Reklam, Gümüşhane Reklam Ajansı, Gümüşhane’de Reklam Ajansı, Gümüşhanede Reklam Ajansı Var Mı ? Gümüşhanedeki Web Tasarım Reklam Firmalarının İsimleri Ne? İnnova Reklam Ajansı olarak bizler Gümüşhane de reklam ajans hizmetleri veriyoruz, yukarıdaki sorguları yazarak sitemize ulaşan değerli ziyaretçimiz şu an doğru ajanstasınız. Dilerseniz İnnova Reklam Ajansının Gümüşhanedeki faaliyetlerini aktarmadan önce kısaca Gümüşhaneyi ticari, coğrafi, kültürel açılardan inceleyelim.

gümüşhane-reklam

Gümüşhane

Gümüşhane, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir.  Gümüşhane il merkezi, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul olmak üzere altı ilçeden oluşan Gümüşhane’nin son verilere göre toplam nüfusu 151.449’dur.

Yüz ölçümü 6.575 km2 olan Giresun etrafı tamamen dağlarla çevrili bir ilimizdir. İl topraklarının  %60’ı dağlık, %29’u plato ve %11’i ovalardan oluşmaktadır. İlde bulunan dağlar; Gümüşhane dağları,  Gürül tepe, Balaban dağları, Sarıyer tepesi, Zigana dağları, Alacadağ,  Horoz dağı, Çakırgöl dağı, Soğanlı dağlar, Kamer dağı, Horlar dağı, Kop dağları, Otlubeli dağı, Sipikör dağları, Pulur dağları, Çimen dağı ve Çoruh dağları. İlde bulunan akarsular; Harşit suyu, Kelkit ırmağı, Çoruh ırmağı, ovalar; Bayburt ovası,  Düzüker ovası, göller; Balıklı göl, Aygır gölü, Yıldız gölü, Çakırgöl, Sarah Gölü’dür. Göllerin çevresinde ve ovalarda tarım tarıma dayalı ticari işletmeler, turizm, turizme dayalı işletmeler mevcuttur.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu iklimleri arasında bir geçişin hâkim olduğu Gümüşhane’de kışlar soğuk, yazlar ise kurak ve sıcak geçmektedir. İlin Doğu Karadeniz tarafında kalan bölgeleri nemli ve ılık, Kelkit bölgesinde kalan kısmı ise soğuk ve kurak geçmektedir. il topraklarının %40’ı mera ve çayırlarla, %26’sı tarıma elverişli arazi, %22’si ise orman ve fundalık olan Gümüşhane’de bitki örtüsü oldukça zengindir. Ormanlarda görülen ağaç tipleri genellikle; ladin, sarıçam ve iğne yapraklılardır.

Ekonomi

Topraklarının dörtte biri kadar tarıma elverişli arazisi bulunan Gümüşhane’de buna rağmen il ekonomisinin en önemli kaynağını tarım oluşturmaktadır. İlde yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; arpa, kuru fasulye, buğday, mercimek, fiğ, patates ve şekerpancarı, armut, elma, erik, dut, vişne ve kiraz. Hayvancılıkta ise koyun, kıl keçisi, sığır ve at beslenmektedir.

Tarıma dayalı işletmelerin hammaddeleri bu üretimlerden kaynaklanmaktadır.

İsmini gümüş madenlerinden alan Gümüşhane maden kaynakları bakımından oldukça zengindir. İlde bulunan maden rezervleri; Gümüş, demir, bakır, manganez, mermer,  kurşun, pirit, maden kömürü, linyit, çinko ve uranyumdur. Bunların dışında ilde halen maden arama çalışmaları da devam etmektedir.

Gümüş madeni konusunda işletmeler, ticari faaliyetler yoğundur.

Tarım, hayvancılık ve maden dışında il ekonomisinin dayandığı diğer faaliyetler ise sanayi ve ormancılıktır. 185 bin hektarlık fundalık ve 43 bin hektar ormanlık alanı bulunan Gümüşhane’de her yıl 25.000 m3 sanayi odunu, 1.000 m3 tomruk ve 80.000 ster yakacak odun elde edilmektedir.

Sanayi

Sanayi anlamında diğer illere göre çok fazla geride kalan Gümüşhane’de bulunan işletme sayısı son verilere göre 300’e yakındır. İlde bulunan başlıca sanayi kuruluşları; tekstil fabrikası, kibrit fabrikası, çimento fabrikası, kireç sanayi, meyve suyu, kuşburnu çayı tesisleri; ayrıca un fabrikaları, mobilya atölyeleri ile bıçkı hızar atölyeleridir.

İnnova Reklam Ajansı Gümüşhane reklam, Gümüşhane reklam ajansı, Gümüşhanede reklam, Gümüşhanede reklam ajansı, Gümüşhane internet reklamları, Gümüşhane digital medya ajansı, Gümüşhane seo çalışması, Gümüşhane Google reklamları konusunda hizmet vermektedir.

Facebook Sayfamız

İnstagram Sayfamız

Web Tasarım Sayfamız

İletişim Sayfamız

5/5 - (1 vote)

Hakkında webtasarimci

Ayrıca Kontrol Edin

Web tasarım örnekleri

Web tasarım örnekleri

Web tasarım örnekleri Web tasarım örnekleri web tasarım yaptırmayı düşündüğümüz zaman görmek istediğimiz şablonlardır. Firmalardan …